NTM to określenie dolegliwości, z którą ma problem wiele osób w naszym kraju. Może ono dotknąć przedstawicielek płci żeńskiej, jak i panów. Większą część przypadków przedstawiają jednak panie. Zagrożenie chorobą zwiększa się przy tym w miarę upływu